icon3a
Formy po?yczki
3page-img1

Pod zastaw mieszkania
Pod zastaw dzia?ki
Pod zastaw domuDokumenty niezb?dne do realizacji po?yczki pod zastaw mieszkania

odpis ksi?gi wieczystej (nie starszy jak 3msc ), je?eli nie ma ksi?gi wieczystej to za?wiadczenie ze sp?dzielni o w?asno?ciowym prawie do lokalu
za?wiadczenie ze sp?dzielni o braku zaleg?o?ci czynszowych, je?eli natomiast zaleg?o?ci istniej? to za?wiadczenie o ich wysoko?ci
za?wiadczenie z urz?du meldunkowego o ilo?ci osb zameldowanych w mieszkaniu
akt notarialny (nabycia) lub przydzia? lokalu
zdj?cie bry?y budynku mieszkalnego wraz z wej?ciem do budynku, zdj?cie klatki schodowej, po jednym zdj?ciu ka?dego pomieszczenia wewn?trz mieszkania, zdj?cia powinny ukazywa? ca?? przestrze? danego pomieszczenia
opis obci??e?, sytuacji finansowej oraz oczekiwanej kwoty po?yczki
dane w?a?ciciela nieruchomo?ci: imi? i nazwisko, numer telefonu

Dokumenty niezb?dne do realizacji po?yczki pod zastaw dzia?ki lub gruntw rolnych

odpis ksi?gi wieczystej (nie starszy jak 3miesi?ce )
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nie starszy jak 3 miesi?ce)
lub decyzja gminy o przeznaczeniu terenu do zabudowy lub braku decyzji o zabudowie
wypis z rejestru gruntw (nie starszy jak 3msc), mapka pogl?dowa lub wyrys
akt notarialny (nabycia)
zdj?cia przedstawiaj?ce teren dzia?ki
je?eli dzia?ka ma status ''rolna" to procedura przyznania ?rodkw przed?u?y si? poniewa? niezb?dna b?dzie opinia Agencji Rynku Rolnego
przy realizacji po?yczek pod zastaw gruntw rolnych nie bierzemy pod uwag? warto?ci zabudowa? mieszkalnych i budynkw gospodarczych
opis obci??e?, sytuacji finansowej oraz oczekiwanej kwoty po?yczki
dane w?a?ciciela nieruchomo?ci: imi? i nazwisko, numer telefonu

Dokumenty niezb?dne do realizacji po?yczki pod zastaw domu

odpis ksi?gi wieczystej (nie starszy jak 3 miesi?ce )
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nie starszy jak 3 miesi?ce)
wypis z rejestru gruntw (nie starszy jak 3msc), mapka pogl?dowa lub wyrys
za?wiadczenie z urz?du meldunkowego o ilo?ci osb zameldowanych
akt notarialny (nabycia)
zdj?cia przedstawiaj?ce bry?? domu wraz z dzia?k?, po jednym zdj?ciu ka?dego pomieszczenia wewn?trz budynku, zdj?cia powinny ukazywa? ca?? przestrze? danego pomieszczenia
opis obci??e?, sytuacji finansowej oraz oczekiwanej kwoty po?yczki
dane w?a?ciciela nieruchomo?ci: imi? i nazwisko, numer telefonu

Przeskanowane dokumenty prosz? przesy?a? na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub numer faksu
dodatkowe informacje uzyskacie Pa?stwo pod numerami telefonw:

510 908 900
(58) 719 02 97 faks